Κατασκευές

Ο τομέας των Κατασκευών είναι πιστοποιημένος με ΕΝ 1090 (CE ) και ISO 9001:2000 αναλαμβάνει έργα σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό ειδικευμένος σε

 

  • Μεταλλικές και μηχανολογικές κατασκευές διαφόρων ειδών

  • Κατασκευές μεταλλικών κτιρίων

  • Πολυώροφα κτίρια- Σύμμεικτες κατασκευές

  • Προκατασκευασμένους μεταφερόμενους οικίσκους

  • Προκατασκευασμένα Παθητικά σπίτια

  • Θάλαμοι ψυγείων

  • Ειδικές κατασκευές (Πολυκαρβονικά – Plexiglass - Στέγαστρα εισόδων)

  • Εργολαβίες έργων

  • Κατασκευές – εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών πάρκων

  • Κουφώματα αλουμινίου και εφαρμογές αλουμινοκατασκευών